Fysiotherapie S. Franken
Bernardusplein 5-A 6367KC Voerendaal
045-5750300 Telefoon: Adres:

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-

/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door fysiotherapie S. Franken  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fysiotherapie S. Franken  de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres Woonplaats Telefoonnummer; E-mailadres; …. Uw persoonsgegevens worden door fysiotherapie S. Franken  opgeslagen ten behoeve van    bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of                                            geïnteresseerde.
- - - - - - - - - -
© jojosound 2017 update 02/11/18
Terug Lezen Door Lezen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11