Fysiotherapie S. Franken
Bernardusplein 5-A 6367KC Voerendaal
045-5750300 Telefoon: Adres:
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of     technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; ….

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. .
- - -
Terug Lezen
© jojosound 2017 update 02/11/18
Verder Lezen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11