Fysiotherapie S. Franken
Bernardusplein 5-A 6367KC Voerendaal
045-5750300 Telefoon: Adres:

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie S. Franken Bernardusplein 5 a 6367KC Ubachsberg Stephanfranken7@hotmail.com .
Terug Lezen
© jojosound 2017 update 02/11/18
pdf voor print
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11